Herstellingsaanvraag/Demande de réparation

Herstellingsaanvraag / Demande de réparation
Detail

Let op! Indien U niet akkoord gaat met de herstelling of het toestel laat vernietigen worden transport en bestekkosten aangerekend. Indien U akkoord gaat met de herstelling of U via factuur kan aantonen dat U of uw klant een nieuw airpress toestel aankoopt, vervallen de bestekkosten.

Attention! Si vous n'êtes pas d'accord avec la réparation ou si l'appareil est détruit, le transport et les frais de devis seront facturés. Si vous êtes d’accord avec la réparation ou si vous pouvez prouver sur facture que vous ou votre client achetez un nouvel appareil airpress, les frais de devis seront périmés.

Indien U garantie aanvraagt, gelieve het verkoopsfactuur bij de herstelling toe te voegen.

Si vous demandez une garantie, veuillez inclure la facture de vente avec la réparation.

Gelieve de goederen zorgvuldig te verpakken. Eventuele transportschade wordt aangerekend. Te crediteren goederen dienen origineel verpakt en volledig te zijn.

Veuillez soigneusement emballer la marchandise. Les frais de dégâts sont à charge du client. La marchandise à créditer doit se trouver dans son emballage original et être complète.